Provozní řád

Provozní řád ZKO Nymburk

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO Nymburk je povinen řídit se tímto provozním řádem.