Provozní řád

Provozní řád ZKO Nymburk

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO Nymburk je povinen řídit se tímto provozním řádem.

 • zákaz vstupu s nemocným psem
 • zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu osoby starší 18 let
 • zákaz vpuštění psa do prostoru cvičiště: do prostoru cvičiště je nutné vstupovat se psem na vodítku, pustit psa na volno je možné pouze pokud neprobíhá výcvik, či pokud puštění dovolí instruktor právě probíhajícího výcviku
 • na cvičební ploše a kdekoliv jinde je zákaz volného pobíhání a hraní psů bez dozoru psovoda
 • zákaz odkládání psů v klubovně jinak než v přepravce (kennelka, klec)
 • účastníci výcviku mají povinnost
  1. dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek
  2. pomáhat s přípravou a chodem výcviku (stavění překážek a materiálů, úklid po tréninku, přestavby během tréninku apod.)
  3. háravé feny je účastník výcviku povinen nahlásit instruktorovi před výcvikem telefonicky, držet je mimo prostor cvičiště a trénink nebo výcvik absolvovat jako poslední nebo podle jiných pokynů instruktora.
  4. dodržovat pokyny instruktorů
  5. při obranách dodržovat pokyny figurantů
  6. nenechávat povalovat cvičební pomůcky na cvičební ploše
  7. mít očkovaného psa - prokazuje se očkovacím průkazem při první návštěvě cvičiště v daném roce
  8. mít psa zbaveného veškerých parazitů
  9. při výcviku používat vhodné cvičební pomůcky
  10. při výcviku se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat, netýrat, ani ho neúměrně netrestat
 • agresivní psi musí být opatřeni náhubkem po celou dobu pobytu na cvičišti
 • každý návštěvník cvičiště má povinnost uklízet výkaly po svém psu v prostorách cvičiště i okolo něj a v odkládacích kotcích
 • za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod